Hagar

På Ängstugan har vi gott om hagar till alla typer av hästar! 
Vi fördelar hästarna i sto-, vallack-, och hingsthagar med ett mindre antal i varje hage för att underlätta vid in- och utsläpp.

Under somrarna går de flesta hästar på sommarbete dygnet runt, men möjlighet finns självklart att ta in sin häst under natten med rullande schema med in- och utsläppen.

Under hösten kommer det även att byggas hönätsstationer i vardera hage.