Stallbyggnader

På gården har vi tre stallbyggnader- inackorderingstall, utestall samt vårat äldre stall där vi har smådjur.

I inackorderingsstallet finns spolspilta med varmvatten, uppbindningsplats, foderkammare och tre stora rum med enskilda skåp där man kan förvara sin egen samt sin hästs utrustning.
Dessa rum är alltid låsta under natten för att förhindra stölder.

På baksidan av stallet finns en gödselstack med ramp för att underlätta för tömning av gödslet. Där finns även strö- spån, torv och halm välja på.

I utestallet, som består av sju boxar, står ridskolehästarna.
Där finns en egen sadelkammare för att underlätta. Det finns också ett fikarum vid utestallet som får nyttjas av såväl ridskoleelever som inackorderingar.
Vid utestallet kommer det så småningom att ske endel ombyggnationer.